Pielęgniarka

Karta EKUZ i leczenie w Czechach

Informacje dla turystów mieszkania wroclaw

Problemy zdrowotne mogą nas dopaść, gdy się tego najmniej spodziewamy – także podczas wyjazdu. Dlatego warto się zabezpieczyć na taką ewentualność i zorientować się, jak funkcjonuje opieka zdrowotna w danym kraju i czy można coś zrobić, by zredukować koszty leczenia.

Karta EKUZ

Aby się zabezpieczyć na wszelkie ewentualności, a w razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej nie płacić wysokich kwot, należy wyrobić kartę EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego). W Polsce karta EKUZ przysługuje wyłącznie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego oraz tym, które są nieubezpieczone, ale zgodnie z przepisami mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w naszym kraju.

Aby otrzymać kartę EKUZ, powinniśmy złożyć wniosek w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Można złożyć go w formie papierowej (wypełnić wydrukowany wniosek na miejscu w oddziale NFZ lub pobrać go ze strony obywatel.gov.pl i wydrukować samodzielnie). Można też wydrukowany wniosek wypełnić ręcznie, a następnie zeskanować i wysłać mailem. Inną możliwością jest skorzystanie z formularza interaktywnego dostępnego tutaj: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek
Jeśli wyjeżdżamy w celach związanych z pracą, będziemy musieli dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty. Uczniowie i studenci dołączają ksero legitymacji bądź zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (jeśli legitymacja jest nieważna); osoby pracujące – dokument A1 z ZUS; osoby bezrobotne zarejestrowane w UP – dokument U2.

Kartę można odebrać osobiście. Może to też zrobić inna osoba, która ma przy sobie upoważnienie wypełnione według wzoru dostępnego również na stronie obywatel.gov.pl. Kolejną opcją jest wysyłka pocztą – wówczas należy we wniosku wskazać adres, na który karta ma być wysłana.

Należy podkreślić, że karta EKUZ nie służy do potwierdzania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, więc nie jest honorowana w placówkach NFZ. Posługujemy się nią wyłącznie za granicą. Podlegamy przy tym takim samym zasadom, jak osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne w danym kraju. Jeśli więc w ramach ubezpieczenia niektóre świadczenia są częściowo lub całkowicie płatne, dotyczy to również turystów posiadających kartę EKUZ – nawet jeśli w swoim kraju ojczystym za to samo nie zapłaciliby nic.

Opieka zdrowotna w Czechach

W Czechach opieka zdrowotna jest na wysokim poziomie, a na wizyty i zabiegi czeka się znacznie krócej niż w Polsce. Powodów jest kilka, m.in. konkurencja między kasami chorych, wyższe dopłaty do opieki zdrowotnej z budżetu państwa, a także fakt, że leczenie w placówkach publicznych nie jest całkowicie darmowe. Przykładowo, kolejki na SOR-ach są mniejsze, gdyż wskutek konieczności doopłat pacjenci nie są skłonni się zgłaszać na SOR z mniej poważnymi problemami, z którymi mogliby się udać do lekarza rodzinnego.
W Czechach karta uprawnia do leczenia w placówkach mających umowę z kasą chorych. Ich dane można otrzymać w funduszu zdrowia lub sprawdzić na stronie Centrum Mezistátních Úhrad (CMU): http://www.kancelarzp.cz/en/travel-healthcare/foreign-in-cz/prezentace-zz (w języku angielskim). Wraz z kartą EKUZ należy okazać lekarzowi dowód tożsamości. Przy wykupywaniu leków refundowanych okazujemy kartę EKUZ wraz z receptą.

Jak wspomnieliśmy, Czechy należą do krajów, gdzie publiczna opieka zdrowotna nie jest całkowicie darmowa. Należy się więc liczyć z koniecznością dopłat, np. za leczenie szpitalne czy stomatologiczne.

Leczenie prywatne jest pełnopłatne. Jednak jeśli korzystamy z niego w nagłym przypadku, możemy się ubiegać o zwrot kosztów. W tym celu, już po powrocie do Polski, należy złożyć w oddziale NFZ wniosek wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających, że odbyliśmy leczenie i ponieśliśmy koszty z tego tytułu (rachunki, dowody zapłaty itp.).

Pogotowie można wezwać dzwoniąc pod numer 112 – można się porozumieć w językach obcych. Transport karetką pogotowia na terytorium Czech jest darmowy. Natomiast koszty transportu do Polski ponosi pacjent.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.